Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gelin gidelim Allah yoluna
Feryâd edelim Allah yoluna

Bir yılı bir gün gelecek ol gün
Süre gel yüzün Allah yoluna

Derdine düşme yolundan şaşma
Hiç şerîk koşma Allah yoluna

Yûnus’un sözü kül olmuş özü
Kan ağlar gözü Allah yoluna

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/07/gelin-gidelim-allah-yoluna.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Hammamizâde İsmail Dede Efendi 10