24 Zilhicce 1429

22 Aralık 2008 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Ney Taksimi, ?
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Evsat
Tende Canım Canda Cananım Muhammed Mustafa
Hicâz Evsat Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Abdüssamed Hz. Bayramî
3.
Hicâz - Sofyan
Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem
Hicâz Sofyan Hüseyin Sebilci Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Hicâz - Sofyan
Buyruğun Tut Rahman'ın
Hicâz Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
6.
Hicâz - Sofyan
Dağlar İle Taşlar İle
Hicâz Sofyan Kutbi Dede (Şeyh Muhammed Kutbeddin Efendi es-Sünbülî) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Hicâz - Sofyan
Nice Bir Uyursun Uyanmaz Mısın
Hicâz Sofyan Bekir Sıdkı Sezgin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
9.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hicâz - Sofyan
Ben Bu Yolu Bilmez İdim
Hicâz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
13.
Sûzinâk
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sûzinâk - - -
14.
Sûzinâk - Devr-i Hindî
Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ
Sûzinâk Devr-i Hindî ? ?
15.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -
17.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
18.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
19.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
20.
Hüzzam - Sofyan
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Hüzzam Sofyan Hulûsi Gökmen Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
21.
Hüzzam - Sofyan
Bağrımdaki Biten Başlar
Hüzzam Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
22.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
23.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler