Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Cüneyd Kosal

d. 3 Kasım 1931 — v. 21 Aralık 2018

Trt İstanbul Ve Kültür Turz. Bak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Emekli Sanatçısı

Konum bilgisi:

Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Sûzinâk beste sayfası ›

Ali Almış Sancağını Eline

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Muharrem Geldi Can Ağlar Cinan Ağlar

Nutuk sahibi: ?

Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

İnayet Sensin Ya Resûlâllah

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Can-ü Gönülden Seversen Yalvar Kul Allah'a Yalvar

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Aşk-ı Habibin Bizleri Yaksın

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Ben Dost İle Dost Olmuşam

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Solmadan Bağın Geçmeden Çağın

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim

Nutuk sahibi: Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Ferahnâk beste sayfası ›

Laleler Güller Fulya Sünbüller

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya

Nutuk sahibi: Ömer Ruşeni Hz.

Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Acemkürdî beste sayfası ›

Mevlam Gözüm Yaşı Akar Sel Olur

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Ey Aşıkan Hâl İle Gevher Bulmuşam

Nutuk sahibi: Aşık Paşa

Hakk'ın Emrin Tutalım

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bir Dertliyim Derdim Vardır Aman

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Biz Söyleriz Söyleriz La İlahe İllallah

Nutuk sahibi: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Bak Vechi Yâre Gelmiş Kemâle

Nutuk sahibi: Ali Ulvi Baba

Biz Aşık-ı Şeydayız Müştak-ı Cemaliz

Nutuk sahibi: Müştak Baba

Hakk'a Temkîn-i Rızada Hamd İden Mesrur Olur

Nutuk sahibi: Azmi Dede

Mah-ı Matem Geldi Yansın Aşıkan

Nutuk sahibi: ?

Hadden Aşdı İştiyâkın

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi

Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim

Nutuk sahibi: Derviş Himmet Efendi (k.s.)
Bestenigâr beste sayfası ›

Hak Çalabım Hak Çalabım Sen Cileyin Yok Çalabım

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Karcığar beste sayfası ›

Gördünse Cânân İllerin

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Dünyadan Geçen Hayrını Seçen

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Hakkın Cemâlin Gözleyen Hû Demesin Ya Ne Desin?

Nutuk sahibi: Yusufzâde Abdullah Efendi (Hilmî)
Acemaşîran beste sayfası ›

Ben Yürürem Yâne Yâne

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Beste-Isfahan beste sayfası ›

Hadden Aşdı İştiyâkın

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
Bestenigâr beste sayfası ›

Hakk Çalabım Hakk Çalabım Sencileyin Yok Çalabım

Nutuk sahibi: Yunus Emre

La İlahe İllallah Hayy'ul-Kayyum İllâ Hû (28 Esmâ Zikri)

Nutuk sahibi: Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Ferahnâk-Âşirân beste sayfası ›

Cemi-i Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Ferahnâk-Âşirân beste sayfası ›

Düşte Gördüm Kâinâtın Zühre-i A'mâlini

Nutuk sahibi: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Ferahnâk-Âşirân beste sayfası ›

Evliyâ Tarîkine Girdik Elhamdülillah

Nutuk sahibi: Eroğlu Nûrî Hz.
Ferahnâk-Âşirân beste sayfası ›

Ya İlâhî Bir Niyazım Var Beni Redd Eyleme

Nutuk sahibi: Arif Hikmet Gökoğlu

Muharrem Geldi Cân Ağlar

Nutuk sahibi: ?

Neyleyeyim Dünyâyı Bana Allah'ım Gerek

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bilmem N'ideyim Aşkın Elinden

Nutuk sahibi: Yunus Emre

Ya Rahmet'en-Lil Âlemîn Ultuf Binâ Veşfâ' Lenâ

Nutuk sahibi: Arif Hikmet Gökoğlu

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 1993

Cüneyd Kosal

Cüneyd Kosal

Cüneyd Kosal Hollanda'da Konserden

Cinuçen Tanrıkorur, Aka Gündüz Kutbay, Bekir Sıtkı Sezgin ve Kosal birlikteler.

Amerika'da zikrullah...Arka planda saz sanatçıları Nihat Doğu, Cüneyt Kosal, Doğan Ergin ve Abdi Coşkun.

Güncellemeler - Talepler