Evic İlâhi

Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

Güftekârı: Derviş Himmet Efendi (k.s.)

Bu sayfada Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim güftesinin, Evic makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey âşık-ı sadıklar
Gel hû diyelim yâ hû
Ey yâr-ı muvâfıklar
Gel hû diyelim yâ hû

Bi kerre desen yâ hû
Lâ illâhe illâ Hû
Eyler yerin âlâ Hû
Gel hû diyelim yâ hû

Silesin gönül pasın
Göstere tecellâsın
Seyreyle temâşâsın
Gel hû diyelim yâ hû

Hû aşık-ı ilâhîdir
Dil âlemmi şâhîdir
Hem def’-i menâhîdir
Gel hû diyelim yâ hû

Dil mülkünü pâk etsen
Gel sîneni çâk etsen
Yak nefsini hâk etsen
Gel hû diyelim yâ hû

Minkire cefâlardır
Uşşâka vefâlardır
Seyfi’ye safâlardır
Gel hû diyelim yâ hû