Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim

Güftekârı: Derviş Himmet Efendi (k.s.)

Bu sayfada Derviş Himmet Efendi (k.s.) tarafından kaleme alınan Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey âşık-ı sadıklar
Gel hû diyelim yâ hû
Ey yâr-ı muvâfıklar
Gel hû diyelim yâ hû

Bi kerre desen yâ hû
Lâ illâhe illâ Hû
Eyler yerin âlâ Hû
Gel hû diyelim yâ hû

Silesin gönül pasın
Göstere tecellâsın
Seyreyle temâşâsın
Gel hû diyelim yâ hû

Hû aşık-ı ilâhîdir
Dil âlemmi şâhîdir
Hem def’-i menâhîdir
Gel hû diyelim yâ hû

Dil mülkünü pâk etsen
Gel sîneni çâk etsen
Yak nefsini hâk etsen
Gel hû diyelim yâ hû

Minkire cefâlardır
Uşşâka vefâlardır
Seyfi’ye safâlardır
Gel hû diyelim yâ hû

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Derviş Kanuni Cüneyd Kosal 5
Hicâz Sadeddin Kaynak 4