9 Recep 1444

30 Ocak 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Evic
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Evic - - -
2.
Evic - Evsat
Cemâlin Âleme Mihr-i Münevver Yâ Resûlallah
Evic Evsat Draman Zakiri Şeyh Ahmed Sahvî Hz.
3.
Evic - Senginsemâi
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Evic Senginsemâi Âlim Efendi Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
4.
Evic - Nim Sofyan
Bi Sultan Er-rifai Ya Seyyid Ahmed
Evic Nim Sofyan ? Kabûlî Rifaî Edirneli Mustafa Efendi
5.
Evic - Sofyan
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden
Evic Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
6.
Evic - Sofyan
İmanımız Allah'dan Kadri Yüce Mevlâdan
Evic Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Evic - Düyek
Taşdı Rahmet Deryâsı
Evic Düyek ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Evic - Raks Aksağı
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Evic Raks Aksağı Ahmed Şevkî El-cerrahi İbrahim Nakşî Efendi
9.
Evic - Sofyan
Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle
Evic Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
10.
Evic - Sofyan
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim
Evic Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Derviş Himmet Efendi (k.s.)
11.
Evic - Sofyan
Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim
Evic Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Ferahnâk - Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Ferahnâk Düyek Zekai Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
13.
Evic - Sofyan
Gel Gel Yanalım Âteşi Aşka
Evic Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı