H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu

Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden

Nutuk sahibi: Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî

Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh

Nutuk sahibi: Azmi Dede
Bestenigâr beste sayfası ›

Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü

Nutuk sahibi: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Sultanîyegâh beste sayfası ›

Ey Meded Ey Fahri Alem Rahmetenlil Alemin Mücrimim

Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi

Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat

Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Acemaşîran beste sayfası ›

Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Bestenigâr beste sayfası ›

Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ben Heva İle Riyayı Nefse Ettim İltifat

Nutuk sahibi: Şeyh Atıf Efendi
Ferahnâk beste sayfası ›

Dü Cihânın Mefhari

Nutuk sahibi: Şeyh Ebu'l-vefa Hazretleri
Ferahnâk beste sayfası ›

Mefhar-i Cümle Cihansın Ey Şefaat Madeni

Nutuk sahibi: Şeyh Ebu'l-Vefâ Hazretleri

Aşkınla Yak Kül Et Beni

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Devrân İçre Devrânım Şükür Elhamdülillah

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Sırr-ı Tevhid İle Sırrım Âşinâlık Eyledi

Nutuk sahibi: Şeyh İsmâil Cismî Efendi (Olanlar Tekkesi Şeyhi)

Dilimde Tevhid-i Aşk

Nutuk sahibi: Yener Çınar
Hicazkâr beste sayfası ›

Tevhide Gel Behey Kardeş

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ya Vasia'l Mağfiret

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Güncellemeler - Talepler