Bestenigâr İlâhi

Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü

Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu

Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cânân ilinin güllerinin bâğı göründü
Dost iklîminin lâlesinin dâğı göründü

Kaygu gecesi geçdi kamu kalmadı korku
Vuslat gününün gündüzünün âğı göründü

Envâr-ı Muhammed doğuben tutdu cihânı
"Şakku'l-kamer"in mu'cize parmağı göründü

Ya'kûb'a bugün Yûsuf'un kokusu geldi
Eyyûb'a dahî sıhhatinin çâğı göründü

Dil hastesinin derdine tîmâr erişdi
Şemsi'ye dahî dostunun otâğı göründü

Şemsi yine aşk ile bugün vecde erişdi
Vâr ise hayât âbının ırmâğı göründü

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/canan-ilinin-gullerinin-bag-gorundu.html