Bestenigâr Makamı

Bu bölümde Bestenigâr Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bestekârı Güftekârı
Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var M. İhsan Özer Seyyid Nesimi (k.s.)
Tâlib-i Feyz-i Hûdayız Halvetî Cerrahiyiz Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus (k.s.)
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen Neyzen M. Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Muhammed Bağının Gülüdür Ali Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşık Niyazi
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Çünkü Bildin Mü'minin Kalbinde Beytullah Var M. İhsan Özer Seyyid Nesimi (k.s.)
İlahi Cennet Evine Girenlerden Eyle Bizi İsmail Hakkı Bey Yunus Emre
Aşıklara Edin Sala Neyzen M. Hakan Alvan Muhyiddin Üftade Hz.
Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne Kenzi Hz.
Cura-i Camı Ezelden Nûş Eden Mestaneyim Neyzen M. Hakan Alvan Şeyh Süleyman Şemsi Dede Efendi Hz.
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah Ahmet Özhan Hz. Yunus (k.s)
Hakk'a Çevir Özünü Kıbleye Tut Yüzünü Hüseyin Sebilci
Ben Yürürem Yâne Yâne Yunus Emre
Gel Gülşeni Tevhide Neyzen Osman Bey Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
Durman Yanalım Ateş-i Aşka Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hayâli
Gel Vücudun Perdesin Kaldır Hoca Fehmi Efendi Yahya Efendi
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi Hobcuzâde Hafız Şakir Ömer Ruşeni Hz.