7 Rebî'ul-evvel 1441

4 Kasım 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Evsat
Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak
Sabâ Evsat Rifat Bey ?
3.
Sabâ - Müsemmen
Ey Hüda'dan Lutfu İhsan İsteyen
Sabâ Müsemmen Turhan Toper Süleyman Çelebi
4.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Derd-mendim Yâ Resulallah Devâ Ol Derdime
Sabâ Zemzeme Müsemmen Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
5.
Çargâh - Sofyan
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Çargâh Sofyan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Dügâh - Düyek
Bülbülü Veş Figan Eyler Âşık Vakt-i Seherde
Dügâh Düyek Dr. Alaeddin Yavaşça Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestenigâr Nim Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
8.
Sabâ - Sofyan
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline
Sabâ Sofyan Hüseyin Sebilci Fehmi
9.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
10.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
11.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestenigâr Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Çargâh - Sofyan
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
Çargâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler