7 Rebî'ul-evvel 1441

4 Kasım 2019 Meşki

4 Kasım 2019 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Sabâ - Evsat
Ey Resûl-i Mir'ât-i Hak
Bestekârı: Rifat Bey
Güftekârı: ?
3.
Sabâ - Müsemmen
Ey Hüda'dan Lutfu İhsan İsteyen
Bestekârı: Turhan Toper
Güftekârı: Süleyman Çelebi
4.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Derd-mendim Yâ Resulallah Devâ Ol Derdime
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Güftekârı: Ali Ulvi Kurucu
5.
Çargâh - Sofyan
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Bestekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Dügâh - Düyek
Bülbülü Veş Figan Eyler Âşık Vakt-i Seherde
Bestekârı: Dr. Alaeddin Yavaşça
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.
8.
Sabâ - Sofyan
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Güftekârı: Fehmi
9.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
10.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Bestekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Güftekârı: Hüseyin Sîret Efendi
11.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Yunus (k.s.)
12.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus (k.s.)
13.
Çargâh - Sofyan
Ben Dervişim Diyene Bir Ün İdesim Gelir
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus Emre