Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Safer Dal

d. 1926 — v. 21 Şubat 1999

Konum bilgisi:

Tevhid Etsin Dilimiz

Nutuk sahibi: İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri

Nutuk sahibi: Hüseyin Sîret Efendi

Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin

Nutuk sahibi: Şeref Hanım

Âdâb İle Erkân İle

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Yeter Oldum Fena Bağında Nalan

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Sabâ Zemzeme beste sayfası ›

Ey Beni Aşk Ateşiyle Yandıran

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Güncellemeler - Talepler