Bu Fakire Himmet Gerek

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bu sayfada Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi tarafından kaleme alınan Bu Fakire Himmet Gerek nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu Fakire himmet gerek
İbadetde kaim gerek
Zikrullahta daim gerek
Ya faili Muhtar Allah

Bidayetin yoktur senin
Nihayetin yoktur senin
Hidayetin çoktur senin
Ya faili Muhtar Allah

Azraille Mikaille

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh Neyzen M. Hakan Alvan 7