29 Şevvâl 1443

30 Mayıs 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Devr-i Hindî
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya
Rast Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
3.
Rast - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Rast Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Şeref Hanım
4.
Rast - Sofyan
Nefsini Bilsen Rabbini Bulsan
Rast Sofyan Nizameddin Yıldırım Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
5.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
7.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hicâz - - -
8.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Hicâz - Sofyan
Aşıkların Rehberi Pir Nureddin Cerrahi
Hicâz Sofyan Tanbûri Sadun Aksüt Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
10.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
11.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
12.
Sabâ
Ney Taksimi, ?
Sabâ - - -
13.
Sabâ - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Sabâ Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
15.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
16.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
17.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
18.
Hüseyni
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler