Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Üsküdar Çarşamba Rıfai Tekkesi Şeyhi

 'Taci' - Rîfâi Şeyhi

Gerçek Aşıklara Sala Denildi

Nutuk sahibi: Emir Sultan Hz.

Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni

Nutuk sahibi: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı