Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Üsküdar Çarşamba Rıfai Tekkesi Şeyhi

PAYLAŞ:

 'Taci' - Rîfâi Şeyhi

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Rast
Rast
Hüseyni
Hüseyni