Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Üsküdar Çarşamba Rıfai Tekkesi Şeyhi

PAYLAŞ:

 'Taci' - Rîfâi Şeyhi

Rast
Hüseyni