Rast İlâhi, Sofyan

Gerçek Aşıklara Sala Denildi

Bestekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi

Nutuk sahibi: Emir Sultan Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gerçek aşıklara sala denildi
Dertli olan gelsin dermanı buldum
Ah ile vah ile cevlan ederken
Canımın içinde cananı buldum

Akar gözlerimden yaş yerine kan
Zerrece görünmez gözüme cihan
Deryalar nuş edip kanmaz iken can
Aşıklar kandıran ummanı buldum

Aşıklar meydana doğru varırlar
Erenler cem'olmuş verir alırlar
Cümle evliyalar divan dururlar
Cevahir bahşolan dükkanı buldum

Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar
Canlar mezad olmuş dellaller gezer
Oturmuş ümmetin beratın yazar
Hakk'a mahbub olan sultanı buldum

Emir Sultan ider ne hoş pazar imiş
Aşıklar salınıp gezerler imiş
Cümlenin maksudu ol didar imiş
Hakk'a karşı duran divanı buldum

Güncellemeler - Talepler