Rast Makamı

Bu bölümde Rast Makamına ait beste ve taksimlerin listesi bulunmaktadır. İlgilendiğiniz taksimi direk dinleyebilir veya bestenin özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sazende Kayıt
Ud Taksimi, 22 Ağustos 2016 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 22 Ağustos 2016 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ney Taksimi, 3 Ekim 2016 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ud Taksimi, 13 Ocak 2014 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 30 Ocak 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 2 Aralık 2013 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Yaylı Tambur Taksimi, 24 Ocak 2011 Meşkinden ?
Ud Taksimi, 1 Mart 2010 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 1 Mart 2010 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Ud Taksimi, 22 Şubat 2010 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 15 Şubat 2010 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 18 Ocak 2010 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 28 Aralık 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 28 Aralık 2009 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ud Taksimi, 29 Mayıs 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 23 Mart 2009 Meşkinden Neyzen M. Hakan Alvan
Çello Taksimi, 3 Mart 2014 Meşkinden ?
Kanun Taksimi, 19 Haziran 2017 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 27 Kasım 2017 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 27 Kasım 2017 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Ud Taksimi, 3 Mart 2014 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 3 Mart 2014 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 4 Şubat 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ney Taksimi, 18 Mart 2019 Meşkinden Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Kanun Taksimi, 15 Nisan 2019 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ud Taksimi, 29 Nisan 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 30 Eylül 2019 Meşkinden Kanuni Talha Efendi
Ud Taksimi, 28 Ekim 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 9 Aralık 2019 Meşkinden Udi Metin Özden
Kanun Taksimi, 30 Aralık 2019 Meşkinden Kanuni Turgut Özüfler
Ud Taksimi, 13 Ocak 2020 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 26 Ocak 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Ud Taksimi, 16 Şubat 2009 Meşkinden Udi Metin Özden
Bestekârı Güftekârı
Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba Enes Ergür Kuloğlu
Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var Piyanist Mimar Esad Efendi Seyyid Nesimi (k.s.)
Gani Mevlam Nasib Etse Yunus (k.s.)
Kabe'nin Yolları Bölük Bölüktür Yunus (k.s.)
Çâr-ı Yâr Neyzen M. Hakan Alvan Hoca Ahmet Yesevi Hz.
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan Sadeddin Kaynak Yunus (k.s.)
Merhaba Ey Mevlidi Peygamberi Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye Draman Zakiri Şeyh Ahmed Abdürrahman Ref
Ey Cemâli Nûr-i Çeşm-i Evliyâ Hacı Hafız Zeki Altun Yavuz Sultan Selim Han
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi Buhurizâde Itri Efendi Ömer Ruşeni Hz.
Gül Yüzünü Rüyamızda Hüseyin Sebilci Hacı Kişi
Talâal Bedru Aleyna
Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah Eyyûbi Mehmed Efendi
Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz Hüseyin Sebilci Genc Abdal
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
Ey Aşık-ı Dildâde Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Erler Demine Destur Alalım Şeyh Nusret Tura Efendi
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba Hacı Hafız Zeki Altun
Gerçek Aşıklara Sala Denildi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Emir Sultan Hz.
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Azmi Dede
Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Şeyh Kamil Efendi
Doğdu Ol Şemsi Hakikat Burcu Vahdetden Bugün İsmail Hakkı Bey
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler Fehmi Tokay Yunus Emre
Nur İle Doldu Yine Kevn-ü Mekan Neyzen M. Hakan Alvan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hamdü Minnetdir Sana Hâlikî Kevn-ü Mekân Erdinç Çelikkol
Gül Gibi Dilşad Olun Ey Aşıkan Neyzen M. Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
Onbir Ayın Sultanı Yine Şevk İle Geldi Enes Ergür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Doğmazdı Kalbe İman Sadeddin Kaynak Ali Ulvi Kurucu
İlim İlim Bilmektir Tahir Karagöz Yunus Emre
Sûre-i Kadr'de Hak Celle Alâ M. İhsan Özer Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Bahr-i Cürme Daldı Zâtim Eyyûbi Mehmed Efendi
Estağfirullah El Azim Mürâinin İşlerine Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
Afitâbı Subhi Mâevhâ Habib-i Kibriyâ Yusuf Çelebi Yahya Nazim Çelebi
Eyleyen Uşşak-ı Şeyda Daima Hafız Tevfik Bey Hz. Nasûhî
Esselam Ey Mahzen-i Esrarı Hikmet Sadeddin Heper
Levlâke Ya Muhammed Sadeddin Kaynak Ali Ulvi Kurucu
Andelib Olmak Dilersen Güle Sultan 3. Selim Han Abdülhalik Efendi
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin Şeref Hanım Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Nefsini Bilsen Rabbini Bulsan Nizameddin Yıldırım Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Mevlid-i Pak-i Risalet Nuhbetül Eyyamdır Neyzen M. Hakan Alvan Hasan Hilmi Efendi
Şol Cennet'in Irmakları Akar Allah Deyu Deyu Yunus Emre
İrfan Olamaz Mektebe Varmakla Neyzen M. Hakan Alvan Kıbrıslı Âşık Kenzî
Ya Rabbi Ya Settar
Aşkınla Cihan Beste Lûtfeyle İnâyet Kıl Hatib Zakiri Hasan Efendi Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
On Bir Ayın Sultanı Yine Şevk İle Geldi Enes Ergür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Ey Aşıkan Ey Sadıkan Halilezen Oktay Özerden Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah Hz. Yunus (k.s)
Ya Resulallah Şefaat Eyle Allah Aşkına Zekai Dede Efendi
Devran Bu Devran Şeyh Sadeddin Rifat Şeyh Sırri Efendi
Sevgi Baht Olmuş Ezelden Bize Tahir Karagöz İbrahim Yürtören
Seher Vaktinin Yeliyiz Sırrı Hakikat Diliyiz Derviş Sadık Halveti Derviş Sadık Halveti
Aşk İle Derviş Olmuşam Neyzen M. Hakan Alvan Matlûbe Helvayi Bacı
Sultanül Evliya Ahmed-er Rifai
Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû Zekai Dede Efendi Hz. Yunus (k.s)