26 Rebî'ul-âhir 1441

23 Aralık 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast - Müsemmen
Ey Cemâli Nûr-i Çeşm-i Evliyâ
Rast Müsemmen Hacı Hafız Zeki Altun Yavuz Sultan Selim Han
2.
Rast - Sofyan
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye
Rast Sofyan Draman Zakiri Şeyh Ahmed Abdürrahman Ref
3.
Rast - Evsat
Andelib Olmak Dilersen Güle
Rast Evsat Sultan 3. Selim Han Abdülhalik Efendi
4.
Rast - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Rast Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Şeref Hanım
5.
Rast - Düyek
Aşkınla Cihan Beste Lûtfeyle İnâyet Kıl
Rast Düyek Hatib Zakiri Hasan Efendi Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
6.
Rast - Sofyan
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı
Rast Sofyan Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
7.
Rast - Sofyan
Seher Vaktinin Yeliyiz Sırrı Hakikat Diliyiz
Rast Sofyan Derviş Sadık Halveti Derviş Sadık Halveti
8.
Rast - Sofyan
Aşk İle Derviş Olmuşam
Rast Sofyan Neyzen Hakan Alvan Matlûbe Helvayi Bacı
9.
Rast - Sofyan
Sultanül Evliya Ahmed-er Rifai
Rast Sofyan ? ?
10.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
11.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
12.
Rast - Sofyan
Erler Demine Destur Alalım
Rast Sofyan ? Şeyh Nusret Tura Efendi
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler