Rast Şu'ûl

Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi

Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Muhammedün eşrefül a'râbi vel 'acemi
Muhammedün sâhibul ihsâni vel keremi
Muhammedün bâsitul ma'rûfi câmi'uhû
Muhammedün hayru men yemşî 'alâ kademi