Rast Şu'ûl

Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi

Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi güftesinin, Rast makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Muhammedün eşrefül a'râbi vel 'acemi
Muhammedün sâhibul ihsâni vel keremi
Muhammedün bâsitul ma'rûfi câmi'uhû
Muhammedün hayru men yemşî 'alâ kademi