Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Muhammedün eşrefül a'râbi vel 'acemi
Muhammedün sâhibul ihsâni vel keremi
Muhammedün bâsitul ma'rûfi câmi'uhû
Muhammedün hayru men yemşî 'alâ kademi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi 6