7 Şa'bân 1444

27 Şubat 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Kanun Taksimi, ?
Rast - - -
2.
Rast - Devr-i Hindî
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya
Rast Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
3.
Rast - Sofyan
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Rast Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Rast - Ağırdüyek
Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi
Rast Ağırdüyek Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
5.
Rast - Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Rast Düyek ? ?
6.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Rast Sofyan Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
7.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
8.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
9.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
10.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
11.
Hüzzam - Sofyan
Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir
Hüzzam Sofyan Nâyi Ali Rıza Bey Nâyi Ali Rıza Bey
12.
Hüzzam - Düyek
Ya Habibi Ya Tabibi Ya Raûfi Ya Rahimi
Hüzzam Düyek Neyzen Hakan Alvan Hassan Bin Sabit Hz.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı