Nâyi Ali Rıza Bey

Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir

Nutuk sahibi: Nâyi Ali Rıza Bey

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı