Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir

Güftekârı: Nâyi Ali Rıza Bey

Bu sayfada Nâyi Ali Rıza Bey tarafından kaleme alınan Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Resul-i Mücteba nesli Rıfâi Seyyid Ahmed'dir
Aliyyel Mürteza sulbi Rifai Seyyid Ahmed'dir

Muhammed'le Ali Zehrâ Hüseyin ile Hasen asa
Eder atşânını eskâ Rifai Seyyid Ahmeddir

İmaman dude-i misli gözetirler hemen vaslı
Tarikat râhının aslı Rifai Seyyid Ahmeddir

Şeriat bâbıdır ol tarikat ma'rifettir gel
Hakîkat pîrimizdir gel Rifai Seyyid Ahmed'dir

Rıza bâbın gözet pirin hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte destgîrin Rifai Seyyid Ahmed'dir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Nâyi Ali Rıza Bey 1