2 Rebî'ul-âhir 1440

10 Aralık 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Derd-mendim Yâ Resulallah Devâ Ol Derdime
Sabâ Zemzeme Müsemmen Hacı Hafız Zeki Altun Ali Ulvi Kurucu
4.
Sabâ - Sofyan
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline
Sabâ Sofyan Hüseyin Sebilci Fehmi
5.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
6.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
7.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Hüzzam
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hüzzam - - -
9.
Hüzzam - Evsat
Ey Benim Devletli Sultanım
Hüzzam Evsat Hüseyin Sebilci Müctebâ Ramazanoğlu
10.
Hüzzam - Sofyan
Alemlere Rahmet Olarak Geldin
Hüzzam Sofyan Ünal Ensari Ünal Ensari
11.
Hüzzam - Sofyan
Bağrımdaki Biten Başlar
Hüzzam Sofyan Ahmed Şevkî El-cerrahi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
12.
Hüzzam - Sofyan
Resul-i Müctebâ Nesli Rıfaî Seyyid Ahmed'dir
Hüzzam Sofyan Nâyi Ali Rıza Bey Nâyi Ali Rıza Bey
13.
Hüzzam - Sofyan
Düşeli Bu Aşkın Canım Eline
Hüzzam Sofyan Yusuf Çelebi Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
14.
Hüzzam - Sofyan
Sevdim Seni Mabuduma
Hüzzam Sofyan ? Cemalî K.s
15.
Segâhmâye - Mevlevi Devr-i Revânı
Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm
Segâhmâye Mevlevi Devr-i Revânı Buhurizâde Itri Efendi Sultan Divâni
16.
Segâh - Yürüksemai
Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edâdır
Segâh Yürüksemai ? ?
17.
Hüzzam
Ney Taksimi, Hafız Neyzen H. Osman Paçaoğlu
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler