Buhurizâde Itri Efendi

Segâhmâye beste sayfası ›

Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm

Nutuk sahibi: Sultan Divâni
Pençgâh beste sayfası ›

Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim

Nutuk sahibi: Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)

Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi

Nutuk sahibi: Ömer Ruşeni Hz.
Bestenigâr beste sayfası ›

Hû Zenem Ber Kudsiyân Her Şeb Zi-Dil Hû Hû Zenem

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı