Segâhmâye İlâhi

Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm

Bestekârı: Buhurizâde Itri Efendi

Güftekârı: Sultan Divâni

Bu sayfada Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm güftesinin, Segâhmâye makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şem’-i ruhuna cismimi pervâne düşürdüm
Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm
Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm
Hayfâ yolumu vâdi-i hicrâne düşürdüm
Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var
Mevlâ’yı seversen beni söyletme gamım var