Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm

Güftekârı: Sultan Divâni

Bu sayfada Sultan Divâni tarafından kaleme alınan Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şem’-i ruhuna cismimi pervâne düşürdüm
Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm
Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm
Hayfâ yolumu vâdi-i hicrâne düşürdüm
Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var
Mevlâ’yı seversen beni söyletme gamım var

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Segâhmâye Buhurizâde Itri Efendi 9