9 Rebî'ul-âhir 1440

17 Aralık 2018 Meşki

17 Aralık 2018 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Uşşak - Ağırdüyek
Uşşak Tevhid
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
2.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
3.
Uşşak - Yürüksemai
Bağrımdaki Biten Başlar
Bestekârı: ?
Güftekârı: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
4.
Uşşak - Sofyan
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed
Bestekârı: ?
Güftekârı: Derviş Musa Dede
5.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
6.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Güftekârı: ?
7.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
8.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Bestekârı: ?
Güftekârı: Seyyid Nesimi (k.s.)
9.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı
Güftekârı: ?
10.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
11.
Segâh - Mevlevi Devr-i Revânı
Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Segâhmâye - Mevlevi Devr-i Revânı
Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm
Bestekârı: Buhurizâde Itri Efendi
Güftekârı: Sultan Divâni
13.
Segâh - Yürüksemai
Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edâdır
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
14.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden