9 Rebî'ul-âhir 1440

17 Aralık 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak - Ağırdüyek
Uşşak Tevhid
Uşşak Ağırdüyek ? ?
2.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Uşşak - - -
3.
Uşşak - Yürüksemai
Bağrımdaki Biten Başlar
Uşşak Yürüksemai ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
4.
Uşşak - Sofyan
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed
Uşşak Sofyan ? Derviş Musa Dede
5.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Uşşak Düyek Zekai Dede Efendi ?
6.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Uşşak Sofyan Ahmet Hatipoğlu ?
7.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
8.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
9.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
10.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Segâh - - -
11.
Segâh - Mevlevi Devr-i Revânı
Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda
Segâh Mevlevi Devr-i Revânı Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Segâhmâye - Mevlevi Devr-i Revânı
Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm
Segâhmâye Mevlevi Devr-i Revânı Buhurizâde Itri Efendi Sultan Divâni
13.
Segâh - Yürüksemai
Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edâdır
Segâh Yürüksemai ? ?
14.
Segâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Segâh - - -

Güncellemeler - Talepler