12 Cemâzil-evvel 1444

5 Aralık 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh
Rebab Taksimi, Rebâbî Enes Durceylan
Segâh - - -
2.
Segâh - Evsat
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Segâh Evsat Hacı Arif Bey Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Müstear - Ağırdüyek
Geçdim Hevasatı Dünyeviden
Müstear Ağırdüyek Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy Veled Çelebi (i̇zbudak)
4.
Müstear - Düyek
Sevelim Hazreti Mevlana'yı
Müstear Düyek Sadeddin Heper Abdülbaki Dede
5.
Hüzzam - Türk Aksağı
Bâb-ı Kabûlü Etme Sedd Yâ Hazret-i Sultan Veled
Hüzzam Türk Aksağı Neyzen Hakan Alvan Şeyh Şemseddin Mısrî-i Halvetî
6.
Segâh - Mevlevi Devr-i Revânı
Aşk-ı Niyaz Eyleyerek Huzurda
Segâh Mevlevi Devr-i Revânı Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Segâhmâye - Mevlevi Devr-i Revânı
Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm
Segâhmâye Mevlevi Devr-i Revânı Buhurizâde Itri Efendi Sultan Divâni
8.
Segâh - Yürüksemai
Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edâdır
Segâh Yürüksemai ? ?
9.
Segâh - Sofyan
Tende Canım Canda Cananım Allah Hu Diyen
Segâh Sofyan Rebâbi Dinçer Dalkılıç Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
10.
Segâh - Düyek
Server-i Ser Bülendimiz
Segâh Düyek Ebu'l Hamis Şeyh Sadi Efendi
11.
Segâh - Düyek
Acep Lutfun Seherinde,
Segâh Düyek ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı