Rebâbi Dinçer Dalkılıç

Tende Canım Canda Cananım Allah Hu Diyen

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı