22 Zilhicce 1444

10 Temmuz 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh
Kanun Taksimi, ?
Segâh - - -
2.
Segâh - Firenkçin
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır
Segâh Firenkçin Ahmed Şevkî El-cerrahi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
3.
Segâh - Düyek
Belegal Ulâ Bi Kemâlihi
Segâh Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
4.
Segâh - Düyek
Ey Aşık-ı Dildâde
Segâh Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
5.
Segâh - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Segâh Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Segâh - Sofyan
Uyurken Seyrimde Kalktım Ağlayu
Segâh Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Segâh - Sofyan
Tende Canım Canda Cananım Allah Hu Diyen
Segâh Sofyan Rebâbi Dinçer Dalkılıç Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
8.
Segâh - Düyek
Server-i Ser Bülendimiz
Segâh Düyek Ebu'l Hamis Şeyh Sadi Efendi
9.
Segâhmâye - Mevlevi Devr-i Revânı
Şem-i Ruhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm
Segâhmâye Mevlevi Devr-i Revânı Buhurizâde Itri Efendi Sultan Divâni
10.
Segâh - Yürüksemai
Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edâdır
Segâh Yürüksemai ? ?
11.
Segâh - Düyek
Acep Lutfun Seherinde,
Segâh Düyek ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hüzzam - Düyek
Ya Habibi Ya Tabibi Ya Raûfi Ya Rahimi
Hüzzam Düyek Neyzen Hakan Alvan Hassan Bin Sabit Hz.
13.
Hüzzam
Kanun Taksimi, ?
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı