Pençgâh Tevşih

Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim

Bestekârı: Buhurizâde Itri Efendi

Güftekârı: Ahmedî (Sultan I. Ahmed Han)

Bu sayfada Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim güftesinin, Pençgâh makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nola tacım gibi başımda götürsem daim
Kadem-i nakşını/resmini ol Hazret-i Şâh-ı Rusûlün
Gül-i gülzâr-ı Nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmedî durma yüzün sür Kademine o Gülün