Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim

Güftekârı: Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)

Bu sayfada Ahmedî (sultan I. Ahmed Han) tarafından kaleme alınan Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Nola tacım gibi başımda götürsem daim
Kadem-i nakşını/resmini ol Hazret-i Şâh-ı Rusûlün
Gül-i gülzâr-ı Nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmedî durma yüzün sür Kademine o Gülün

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh Buhurizâde Itri Efendi 5