27 Safer 1435

30 Aralık 2013 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Pençgâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Pençgâh - - -
2.
Pençgâh - Evsat
Bu Gülşende Hezârı Bi Nevâyım Ya Resûlallah
Pençgâh Evsat Ali Şirüganî Dede Süleyman Nahîfi Hz.
3.
Pençgâh - Çenber Fahte
Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim
Pençgâh Çenber Fahte Buhurizâde Itri Efendi Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
4.
Pençgâh - Devr-i Hindî
Dil Odur Kim Ola Dâim Mahrem-i Râz-ı Şuhûd
Pençgâh Devr-i Hindî Neyzen Hakan Alvan Şeyh Mehmed Kadiri
5.
Pesendîde - Devr-i Revân
Hizmet-i Pîrân İle Meydâna Geldim Dönmezem
Pesendîde Devr-i Revân Neyzen Hakan Alvan Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
6.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Pençgâh - Sofyan
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Pençgâh Sofyan ? Pir Sultan Abdal
8.
Pençgâh - Düyek
Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune
Pençgâh Düyek Hacı Hafız Zeki Altun Seyyid Sabri Şemi
9.
Nikriz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Nikriz - - -
10.
Nikriz - Sofyan
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Nikriz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Zâvil - Sofyan
Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank
Zâvil Sofyan Trakya Bektaşileri El-hâc Muhammed Perişan Baba
12.
Nikriz - Düyek
Mestane-i Aşkam Ben Ayamadım
Nikriz Düyek Zekai Dede Efendi ?
13.
Nikriz - Düyek
Yâ Resulâllah Cemalin Yâ Habiballah Cemalin Keşefeddü
Nikriz Düyek ? Şeyh Sadi Efendi
14.
Nikriz - Raks Aksağı
Safayı Kalbi Daimi İsteyenler Gelsin Beri
Nikriz Raks Aksağı Neyzen Şaban Keşkeş Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
15.
Nikriz - Sofyan
Can-ü Gönülden Seversen Yalvar Kul Allah'a Yalvar
Nikriz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
17.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
18.
Mahûr
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler