27 Safer 1435

30 Aralık 2013 Meşki

30 Aralık 2013 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Pençgâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Pençgâh - Evsat
Bu Gülşende Hezârı Bi Nevâyım Ya Resûlallah
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Güftekârı: Süleyman Nahîfi Hz.
3.
Pençgâh - Çenber Fahte
Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim
Bestekârı: Buhurizâde Itri Efendi
Güftekârı: Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
4.
Pençgâh - Devr-i Hindî
Dil Odur Kim Ola Dâim Mahrem-i Râz-ı Şuhûd
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Şeyh Mehmed Kadiri
5.
Pesendîde - Devr-i Revân
Hizmet-i Pîrân İle Meydâna Geldim Dönmezem
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
6.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Pençgâh - Sofyan
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Bestekârı: ?
Güftekârı: Pir Sultan Abdal
8.
Pençgâh - Düyek
Külleme Hebbet Riyâhün Min Mune
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Güftekârı: Seyyid Sabri Şemi
9.
Nikriz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
10.
Nikriz - Sofyan
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Güftekârı: Yunus (k.s.)
11.
Zâvil - Sofyan
Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank
Bestekârı: Trakya Bektaşileri
Güftekârı: El-hâc Muhammed Perişan Baba
12.
Nikriz - Düyek
Mestane-i Aşkam Ben Ayamadım
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
13.
Nikriz - Düyek
Yâ Resulâllah Cemalin Yâ Habiballah Cemalin Keşefeddü
Bestekârı: ?
Güftekârı: Şeyh Sadi Efendi
14.
Nikriz - Raks Aksağı
Safayı Kalbi Daimi İsteyenler Gelsin Beri
Bestekârı: Neyzen Şaban Keşkeş
Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi
15.
Nikriz - Sofyan
Can-ü Gönülden Seversen Yalvar Kul Allah'a Yalvar
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Güftekârı: Yunus Emre
16.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
17.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
18.
Mahûr
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan