Neyzen Şaban Keşkeş

PAYLAŞ:

29 Ağustos 2016, 26 Zilka'de 1437 15.Parca
Hicâz, Ney Taksimi
1 Ağustos 2016, 27 Şevvâl 1437 15.Parca
Nihavend, Ney Taksimi
6 Şubat 2017, 10 Cemâzil-evvel 1438 11.Parca
Hüseyni, Ney Taksimi
27 Şubat 2017, 1 Cemâzil-âhir 1438 14.Parca
Evic, Ney Taksimi
13 Mart 2017, 15 Cemâzil-âhir 1438 13.Parca
Hüseyni, Ney Taksimi
10 Nisan 2017, 14 Recep 1438 13.Parca
Nihavend, Ney Taksimi
22 Mayıs 2017, 26 Şa'bân 1438 14.Parca
Acemaşîran, Ney Taksimi
3 Temmuz 2017, 9 Şevvâl 1438 14.Parca
Hüseyni, Ney Taksimi
28 Ağustos 2017, 6 Zilhicce 1438 13.Parca
Hüseyni, Ney Taksimi
2 Aralık 2019, 5 Rebî'ul-âhir 1441 12.Parca
Hüzzam, Ney Taksimi