26 Zilka'de 1437

29 Ağustos 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sabâ - - -
2.
Sabâ Zemzeme - Müsemmen
Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize
Sabâ Zemzeme Müsemmen İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
3.
Sabâ - Devr-i Hindî
Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba
Sabâ Devr-i Hindî ? Kuloğlu
4.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Sabâ - Düyek
Hira Dağı'nın Gülüne Hakikat Bülbülüne
Sabâ Düyek Dursun Çakmak Ahmet Cesur
6.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
7.
Bestenigâr - Sofyan
Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var
Bestenigâr Sofyan M. İhsan Özer Seyyid Nesimi (k.s.)
8.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hicâz - - -
9.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
10.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
11.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
12.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Hicâz - Sofyan
Allahu Allah
Hicâz Sofyan ? Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Şaban Keşkeş
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler