Hayâli

PAYLAŞ:

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Nihavend
Nihavend
Hicâz
Hicâz
Nikriz
Nikriz
Muhayyerkürdi
Muhayyerkürdi
Nihavend
Nihavend