İzzeddin Hümâyi Bey

Sabâ Zemzeme beste sayfası ›

Ey Habib-i Muhterem Lûtfet Şefaât Kıl Bize

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Ferahfezâ beste sayfası ›

Kalbimin Lehvinde Ancak Kâmet-i Yar Elfi Var

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Acemaşîran beste sayfası ›

Ben Ben İsem Canda Değil

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Hicazkâr beste sayfası ›

Ten-i Âdem'deki Can Bil Ki Edebdir

Nutuk sahibi: Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
Hicazkâr beste sayfası ›

Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-i Tûbâ

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı

Nutuk sahibi: Ebûbekir Kâni Efendi

Öyle Bir Mahbûba Verdim Almak Muhâl

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Şah İken Lahutta Ey Aşk Sernigun Ettin Beni

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.
Acemaşîran beste sayfası ›

Yâ Rıfâî Ben Seninle Ahd u Peymân Eyledim

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Aşk Elinden Doğdu Geldi Pür-Tecellî Bir Nigâh

Nutuk sahibi: Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Beste-Isfahan beste sayfası ›

Levh-i Dîdârında Yazdı Hazret-i Allah Berat

Nutuk sahibi: Dr. Ziyâ Cemâl Büyükaksoy
Bestenigâr beste sayfası ›

Aşkı Yoktur Kimsede Târife Kudretle Mecâl

Nutuk sahibi: ?

Sen Bil Ki Müsemmâsı Münezzehdir Hüdâ'nın

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Bulan Özünü Gören Yüzünü

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Cehl İle Mel'ûf Olan Dâim Âteşgâhdır

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Neden Şekvâ Bu Nefsinden Revâ Mı Bilmemek Kıymet?

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Eyâ Sultân-ı Zîşânım Bizi Mahzûn Edip Gitdin

Nutuk sahibi: ?

Güncellemeler - Talepler