Acemaşîran İlâhi, Sofyan

Ben Ben İsem Canda Değil

Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ben ben isem canda değil
Ben sen isem tende değil
Sen ben isen ten can olur
Can ten olur bende değil

Hasılı benden çıkıver
Benliği viran ediver
Canda beni ister isen
Benliği at can oluver

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı