Ben Ben İsem Canda Değil

Nutuk sahibi: Kenan Rıfaî Hz.

Ben ben isem canda değil
Ben sen isem tende değil
Sen ben isen ten can olur
Can ten olur bende değil

Hasılı benden çıkıver
Benliği viran ediver
Canda beni ister isen
Benliği at can oluver

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler