Hicazkâr İlâhi

Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-i Tûbâ

Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Bu sayfada Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-i Tûbâ güftesinin, Hicazkâr makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tûbâ
Giydirdi elifden beri ta ya'ye o Mevlâ

Ayanda iken gizlice bir gevher-i yektâ
Rabbim beni kıldı ulu bir kâbe-i ulyâ