Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-i Tûbâ

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Bu sayfada Kenan Rıfaî Hz. tarafından kaleme alınan Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-i Tûbâ nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bir nokta idim kıldı beni kamet-i Tûbâ
Giydirdi elifden beri ta ya'ye o Mevlâ

Ayanda iken gizlice bir gevher-i yektâ
Rabbim beni kıldı ulu bir kâbe-i ulyâ

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicazkâr İzzeddin Hümâyi Bey 2