1 Cemâzil-evvel 1440

7 Ocak 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Nihavend
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Nihavend - - -
2.
Nihavend - Düyek
Ey Habib-i Zülcelâl Maşûk-i Rabbi Kibriya
Nihavend Düyek Kenan Rıfaî Hz. Kenan Rıfaî Hz.
3.
Nihavend - Düyek
Gafil Ne İçin Usanmıyorsun?
Nihavend Düyek Kenan Rıfaî Hz. Kenan Rıfaî Hz.
4.
Hicazkâr
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicazkâr - - -
5.
Hicazkâr - Sofyan
Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kamet-i Tûbâ
Hicazkâr Sofyan İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
6.
Hicazkâr - Sofyan
Rifai Seyyid Ahmed'dir Figânım
Hicazkâr Sofyan Kenan Rıfaî Hz. Kenan Rıfaî Hz.
7.
Uşşak
Tanbûr Taksimi, ?
Uşşak - - -
8.
Uşşak - Sofyan
Şah İken Lahutta Ey Aşk Sernigun Ettin Beni
Uşşak Sofyan İzzeddin Hümâyi Bey Kenan Rıfaî Hz.
9.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
10.
Hüseyni - Sofyan
İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe
Hüseyni Sofyan Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
11.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
12.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
13.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Güncellemeler - Talepler