Şehnaz İlâhi

Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı

Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey

Güftekârı: Ebûbekir Kâni Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Değişmem mûyine heft âsumânı yâ Resûlallah
Duyunca makdem-i teşrîfin Âdem sulb-i pâkinden
Değişdi habbeye bağ-ı cinânı Ya Resûlallah