Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı

Güftekârı: Ebûbekir Kâni Efendi

Bu sayfada Ebûbekir Kâni Efendi tarafından kaleme alınan Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Değişmem mûyine heft âsumânı yâ Resûlallah
Duyunca makdem-i teşrîfin Âdem sulb-i pâkinden
Değişdi habbeye bağ-ı cinânı Ya Resûlallah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî Sermüezzin Rifat Bey 1
Şehnaz İzzeddin Hümâyi Bey 4