28 Zilka'de 1443

27 Haziran 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Şehnaz
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Muaz Ceyhan
Şehnaz - - -
2.
Şehnaz
Kanun Taksimi, ?
Şehnaz - - -
3.
Şehnaz - Hafif
La İlahe İlla Hu Ya Hu
Şehnaz Hafif Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi ?
4.
Şehnaz - Evsat
Yürük Değirmenler Gibi Dönerler
Şehnaz Evsat Hammamizâde İsmail Dede Efendi Derviş Yunus
5.
Şehnaz - Devr-i Hindî
Nur-i Alemsin Bugün Hem Dahi Mahbûb-i Hudâ
Şehnaz Devr-i Hindî Neyzen Hakan Alvan Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
6.
Şehnaz - Ağırdüyek
Buyruk Senin Ferman Senin
Şehnaz Ağırdüyek Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Şehnaz - Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Şehnaz Düyek H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
8.
Şehnaz - Düyek
Bana Bu Ten Gerekmez
Şehnaz Düyek Sadeddin Kaynak Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
9.
Şehnaz - Düyek
Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı
Şehnaz Düyek İzzeddin Hümâyi Bey Ebûbekir Kâni Efendi
10.
Şehnaz - Sofyan
Kerim Allah Rahîm Allah
Şehnaz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
11.
Şehnaz - Düyek
Zahid Bize Tan Eyleme
Şehnaz Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Bezcizâde Muhyî Efendi
12.
Şehnaz - Düyek
Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan
Şehnaz Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
13.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Şehnaz Buselik Sofyan Hacı Nâzif Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler