Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi

d. 1874 — v. 1927

Seyfeddin Osmanoğlu

Uyan Be Hey Gafil Uyan

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)
Ferahfezâ beste sayfası ›

Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

La İlahe İlla Hu Ya Hu

Nutuk sahibi: ?

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı