Ferahfezâ İlâhi

Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan

Bestekârı: Şehzâde Seyfeddin Efendi

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan güftesinin, Ferahfezâ makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Halas et kalbimiz hubbi sivadan
Kerem senden inayet senden Allah
Geçe ta nefsimiz olmaz hevadan
Kerem senden inayet senden Allah

Temevvüc eyleyip behri inayet
Zuhura geldi pes asarı kudret
Efendi fazlına yoktur nihayet
Kerem senden inayet senden Allah

Kulak tutan Hüdayi hak
Geçip noksandan erişmiş tamama
İnayet haktan olur hassü amme