Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Halas et kalbimiz hubbi sivadan
Kerem senden inayet senden Allah
Geçe ta nefsimiz olmaz hevadan
Kerem senden inayet senden Allah

Temevvüc eyleyip behri inayet
Zuhura geldi pes asarı kudret
Efendi fazlına yoktur nihayet
Kerem senden inayet senden Allah

Kulak tutan Hüdayi hak
Geçip noksandan erişmiş tamama
İnayet haktan olur hassü amme

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Ferahfezâ Şehzâde Seyfeddin Efendi 1