Halas Et Kalbimiz Hubb-i Sivadan

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Halas et kalbimiz hubbi sivadan
Kerem senden inayet senden Allah
Geçe ta nefsimiz olmaz hevadan
Kerem senden inayet senden Allah

Temevvüc eyleyip behri inayet
Zuhura geldi pes asarı kudret
Efendi fazlına yoktur nihayet
Kerem senden inayet senden Allah

Kulak tutan Hüdayi hak
Geçip noksandan erişmiş tamama
İnayet haktan olur hassü amme

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı