Şehnaz İlâhi, Hafif

La İlahe İlla Hu Ya Hu

Bestekârı: Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

La İlahe İlla Hu Ya Hu Ya Men Hu
La Mabude İlla HuYa Hu YA Men Hu
Ya Hu Ya Men Hu Leysel Hadi İlla Hu
Zikrim Benim Daim Bu Ya Hu Ya Men Hu

La Maksude İlla Hu Ya Hu Ya Men Hu
La Mahbube İlla Hu Ya Hu Ya Men Hu
Ya Hu Ya Men Hu Leysel Hadi İlla Hu
Zikrim Benim Daim Bu Ya Hu Ya Men Hu

La Fa'ile İlla Hu Ya Hu Ya Men Hu
La Mevcuda İlla Hu Ya Hu Ya Men Hu
Ya Hu Ya Men Hu Leysel Hadi İlla Hu
Zikrim Benim Daim Bu Ya Hu Ya Men Hu

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı