Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)

PAYLAŞ:

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Segâh
Segâh
Suzîdil
Suzîdil
Şehnaz
Şehnaz