Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim

Nutuk sahibi: Şeyh Galip (k.s.)

Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Buyruk Senin Ferman Senin

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Serdarı Rüsûl Nûri Sübül Hüsrevi Batha

Nutuk sahibi: Kâzım Efendi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı